Aansluiten bij SVG

Om als speler aan te sluiten bij onze club zijn twee acties noodzakelijk:

  1. Eenmalige administratieve aansluiting bij de KBVB / Voetbal Vlaanderen en toewijzing aan onze club. Dit kan gebeuren tijdens een infomoment of training in de kantine.
    • Eenmaal aangesloten en toegewezen hoeft dit niet jaarlijks te worden herhaald; deze actie is enkel bij eerste inschrijving nodig.
    • Voor spelers vanaf 12 jaar moet de identiteitskaart altijd elektronisch uitgelezen te worden. Voor jongere spelers maakt een kids-id de aansluiting iets makkelijker, maar dergelijke kaart is niet noodzakelijk.
    • Indien u de PIN code van uw identiteitskaart kent (voor minderjarige spelers de kaart van één van de ouders), kan dit volledig elektronisch worden afgehandeld. Een aansluiting op papier is echter ook nog altijd mogelijk.
  2. Betaling van het jaarlijks lidgeld.
    • Het lidgeld voor het seizoen 2017-2018 kan betaald worden via overschrijving op ons rekeningnummer IBAN BE95 1030 4408 5558  BIC NICABEBB op naam van ‘vzw Blauw Geel Grasheide’ met als vermelding ‘Lidgeld 2017-2018 + naam van speler’, of cash aan een bestuurslid.

Elke speler/speelster krijgt na betaling van het lidgeld een wedstrijdbroek en -kousen. Deze zijn verplicht te dragen bij elke wedstrijd.

Jeugdspelers en speelsters damesploeg

Het lidgeld voor een jeugdspeler of speelster van onze damesploeg bedraagt 160 euro. Indien het lidgeld betaald wordt voor 30 juni (of binnen de maand na aansluiting) wordt een verlaging tot 140 euro toegekend.

Senioren

Het lidgeld voor een senior speler bedraagt 180 euro. Spelers die hun lidgeld  voor 30 juni betalen genieten van een verlaging van het lidgeld tot 160 euro.