Coronavirus

Beste leden,

Voetbal Vlaanderen besliste vandaag dat alle jeugd- en amateurcompetities definitief worden stopgezet. De volledige mededeling vind je via de link hieronder.

https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/jeugd-en-amateurcompetities-voetbal-vlaanderen-definitief-stopgezet

Als bestuur beslisten we ook al om ons bal (14/3) en de BBQ (25/4) te annuleren. Wij zitten niet stil en bereiden alvast het volgende seizoen voor. We bekijken ook de financiële impact van deze situatie op onze club.

Hou jullie gezond en tot volgend seizoen.
Het bestuur van SV Grasheide