Coronavirus – update 16 mei

Beste leden,

update 16 mei

De Nationale Veiligheidsraad besliste om groepstrainingen terug toe te laten. Echter onze terreinen zijn pas ingezaaid, omdat eerder werd meegedeeld dat ook trainingen niet meer zouden mogen.
We hebben dan ook beslist om geen trainingen toe te laten op onze velden. We bekijken wel of er andere opties zijn, maar die moeten ten alle tijden veilig en volgens de voorschriften kunnen gebeuren.

Update 3 mei

Voetbal Vlaanderen besliste dat alle jeugd- en amateurcompetities definitief worden stopgezet. De volledige mededeling vind je via de link hieronder.

https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/jeugd-en-amateurcompetities-voetbal-vlaanderen-definitief-stopgezet

Als bestuur beslisten we ook al om ons bal (14/3) en de BBQ (25/4) te annuleren. Wij zitten niet stil en bereiden alvast het volgende seizoen voor. We bekijken ook de financiële impact van deze situatie op onze club.

Hou jullie gezond en tot volgend seizoen.
Het bestuur van SV Grasheide