Wat te doen bij een blessure

Als er zich een ongeval voordoet, moet er onmiddellijk na het ongeval of de kwetsuur een ongevalsaangifte DOOR DE SPELER gevraagd worden

  • in de voetbalkantine of
  • aan de secretaris RONNIE FRANS (Meester van der Borghtstraat 85 – 2580 Putte-Grasheide) of
  • aan de ploegafgevaardigde of
  • worden afgedrukt d.m.v. het downloadbare documenten (zie onder)

De speler meldt zich vervolgens aan bij een dokter naar keuze en laat zich onderzoeken. De dokter vult bij de consultatie de aangifte in op de rugzijde van het aangifteformulier. Hierna biedt u zich aan bij RONNIE FRANS met de door de dokter volledig ingevulde aangifte en een strookje van uw ziekenfonds. Dit alles moet binnen de 21 dagen na het ongeval of de kwetsuur, zoniet wordt de aangifte door de K.B.V.B. geweigerd ! Wij vullen de voorzijde in en zenden het formulier door naar de K.B.V.B.

Voor meer info, vindt u het aangifteformulier én de werkwijze in bijgevoegde downloads.

Invulformulier SVG

Aangifteformulier KBVB