Wat te doen bij een blessure

Als er zich een ongeval voordoet, moet er onmiddellijk na het ongeval of de kwetsuur een ongevalsaangifte DOOR DE SPELER gevraagd worden

  • in de voetbalkantine of
  • aan de secretaris RONNIE FRANS (Langen Eiken 21 – 3272 Testelt) of
  • aan de ploegafgevaardigde of
  • worden afgedrukt d.m.v. het downloadbare documenten (zie onder)

De speler meldt zich vervolgens aan bij een dokter naar keuze en laat zich onderzoeken. De dokter vult bij de consultatie de aangifte in op de rugzijde van het aangifteformulier. Hierna biedt u zich aan bij RONNIE FRANS (aanwezig op donderdag vanaf 20u) met de door de dokter volledig ingevulde aangifte en een strookje van uw ziekenfonds of steek het in een envelop in de brievenbus aan de kantine. Dit alles moet binnen de 21 dagen na het ongeval of de kwetsuur, zoniet wordt de aangifte door de K.B.V.B. geweigerd ! Wij vullen de voorzijde in en zenden het formulier door naar de K.B.V.B.

Voor meer info, vindt u het aangifteformulier én de werkwijze in bijgevoegde downloads.

Invulformulier SVG

Aangifteformulier KBVB