Jeugdbeleidsplan

Missie en visie van de club

Wie, wat is SV Grasheide? Welk doel heeft de club? Welke weg wil de club belopen om dit doel te bereiken? Hoe kunnen we ons onderscheiden van de andere clubs? Heel wat vragen waarop we stilaan een antwoord willen geven.

SV Grasheide is sinds 1973 aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en is steeds actief geweest in de 2e, 3e en 4e provinciale afdeling, speelde af en toe kampioen met zijn jeugdploegen,… Steeds was en is de doelstelling geweest om plezier en voetbal aan elkaar te koppelen.

De club hecht veel belang aan bepaalde algemene en sportieve basiswaarden. Deze waarden zullen helpen onze doelstellingen te bereiken. Wij hechten ook veel belang aan ons lokaal karakter. We zijn in 2014 een nieuwe weg ingeslagen met als missie om terug zoveel mogelijk eigen jeugd de kans te geven in onze eerste elftallen dames en heren te spelen. Dit lukt echter alleen wanneer je als prioriteit een goede jeugdwerking voor ogen hebt. Een goed beleidsplan, een sterk team van clubverantwoordelijken en trainers, prima infrastructuur en trainingsmogelijkheden, goede communicatie en een duidelijke visie zijn pijlers om je te onderscheiden van andere clubs.

Als kleine club is ook het sociale aspect van groot belang. Iedereen moet bij ons terecht kunnen om deze prachtige sport te beleven. Jong of oud, van het grote talent tot de jongen of meisje dat puur voor de fun komt. Alle kinderen van onze kleine deelgemeente moeten welkom zijn, maar onze ambitie moet verder reiken dan enkel rond de eigen kerktoren. Onze goede naam moet mensen uit onze regio overtuigen om te kiezen voor onze club. Iedereen zal zijn kans krijgen op zijn niveau en met zijn ambitie. Soms zal dit niet evident zijn, maar ons jeugdbeleidsplan zal ons hier bij helpen en er voor zorgen dat iedereen dezelfde weg bewandelt om zo sneller ons doel te behalen.

Aanvullend volgen we steeds de reglementen van de bond waarvoor we spelen.

Download hieronder het jeugdbeleidsplan, incl. intern reglement en opleidingsplan